Блог

Това е България

Сайтът Shop.tovae.bg е създаден през 2012 по проект „Това е България“ стартирал през 2010г за създаване на видео каталог на страната ни. Проектът се развива под патронажа на Национална комисията за ЮНЕСКО – България.

Вашият коментар


© 2004 - 2018 We Work With You. All Rights Reserved.