Portfolio

FixBalls

Project in progress.

Design: StudioX
Programming: We Work With You

Read more...

Fakturirane.bg

Fakturirane.bg – the website for invoicing and accounting forms

Fakturirane.bg is a completely functional and access free resource website providing professional solution for online invoicing of different companies no matter their size or structure. It also contains an album of primary

Read more...

SoftPrint – PrintProject

SoftPrint – PrintProject е уеб-базиран софтуер за управление и следене на цялостния технологичен процес в една печатарска компания. Продуктът е създаден с основна цел да проследява и управлява стъпка по стъпка процесът по създаване на готова печатарска продукция от влизането

Read more...

CMS for cooking site

Изключително сложна система за управление на съдържание на готварски сайт. Системата позволява създаването на рецепти и подрецепти към рецептите от външни потребители и администрирането им от администратор. Задаване на времето за подготовка, готвене, сезонност. Управление на порциони. Управление на много

Read more...

Online store

Уеб базирана система за управление на складово стопанство. Включваща управление на продукти, цени, издаване на съответните документи. Управление на номенклатури, баркод четци. Системата притежава сложна йерархична структура за управление на нива на достъп на потребителите, техните групи и привилегии. Системата

Read more...

Content Management System wFrame CMS

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...
© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.