Инсталация и конфигуриране на UNIX, LINUX OS

Винаги сте искали всичко да бъде при вас или да имате лично ваша “електронната кутия” за файлове, писма, фирменият ви сайт?
На който и компютър по света да седнете да имате структурата с папките от работната машина.
Можем да инсталираме и конфигурираме за вас мейл сървър, уеб сървър, файлов сървър, виртуална частна мрежа, защитна стена и други хубавини върху най-сигурната и използвана операционна система UNIX, LINUX.

 

Достойнството на силата е в яснотата.
Конфуций

Когато ви е нужна сила, ние ще ви дадем яснота.
We Work With You
© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.