Блог

Благотворителен спортен ден

21 август 2010 – Организиране на благотворителен спортен ден с название “Спортен полулег” в Защитено жилище “Заедно”. Събрани бяха средства, които послужиха за покриване на ежедневни нужди на защитеното жилище.

Вашият коментар


© 2004 - 2017 We Work With You. All Rights Reserved.