Борба с последствията от еректилната дисфункция

  • man-consultation

По поръчка на клиниката по урология към Александровска университетска болница беше разработен проект и уеб сайт по проблемите на еректилната дисфункция. Като консултанти по проекта участваха водещи специалисти и лекари от клиниката по урология. Сайтът притежаваше функционалност за обратна връзка доктор – пациент след задаване на въпрос онлайн. Поради деликатното естество на проблема анонимността на потребителите беше гарантирана.
Фирма Файзер беше основен спонсор по проекта, поръчан от клиниката по урология.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.