Складово стопанство

  • taota-soft

По поръчка на Манхатън Козметикс България е разработен уеб базиран софтуер Складово стопанство. Към него има модул заприходяване и фактуриране. Специално за клиента е разработен начинът на изписване на стоките. Разработен е и модул за работа с баркод четец при заприходяване и фактуриране на артикулите в склада.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.