Уеб базиран онлайн склад / складово стопанство

Уеб базирана система за управление на складово стопанство. Включваща управление на продукти, цени, издаване на съответните документи. Управление на номенклатури, баркод четци. Системата притежава сложна йерархична структура за управление на нива на достъп на потребителите, техните групи и привилегии. Системата е мултиезична и позволява през интерфейса да се превежда както потребителската част, така и административната.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.