SoftPrint – PrintProject

PrintProject е уеб-базиран софтуер за управление и следене на цялостния технологичен процес в една печатарска компания. Продуктът е създаден с основна цел да проследява и управлява стъпка по стъпка процесът по създаване на готова печатарска продукция от влизането на суровите материали/суровините до изработката на крайния продукт.

Софтуерът е лесен за работа, спестява време и пари на компаниите, които работят с него. Дава възможност за пълна проследяемост на материалите и процесите. PrintProject се интегрира лесно с всякакъв тип счетоводни продукти.

Създаден е модулирано, така че ако даден модул не е нужен за работа, лесно да бъде изключен. Или ако е необходим допълнителен модул, свързан с полиграфският процес в печатницата, то той да бъде дописан, къстамизиран и добавен, без това да пречи на работата с останалите модули.

Софтуерът съдържа самостоятелно складово стопанство, като отделен модул, което може да бъде използвано във всяка една компания, включваща в работния си процес водене на склад.

Системата притежава сложна йерархична структура за управление на нива на достъп на потребителите, техните групи и привилегии.

Системата е мултиезична и позволява през интерфейса да се превежда както потребителската част, така и административната.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.