Портфолио

FixBalls

Проект в развитие. Fixballs. Игра на основата на залагане на вероятности за теглене на топки от сфера. Играта може да се играе както във варианта всеки играещ срещу всички играещи, които са онлайн, така и отделни групи играчи да се отделят

Прочети повече...

Fakturirane.bg

Fakturirane.bg e автоматизирана web-базирана система за онлайн издаване, и изпращане на електронни документи.

Видовете издавани електронни документи са:

 • Фактура
 • Проформа фактура
 • Кредитно известие
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Протокол за ВОП
 • Протокол за изменение на протокол за ВОП
 • Протокол за анулиране на документ

Документи на чужд език:

 • Invoice
 • Debit note
 • Credit note
Прочети повече...

SoftPrint – PrintProject

PrintProject е уеб-базиран софтуер за управление и следене на цялостния технологичен процес в една печатарска компания. Продуктът е създаден с основна цел да проследява и управлява стъпка по стъпка процесът по създаване на готова печатарска продукция от влизането на суровите

Прочети повече...

Управление на съдържание за готварски сайт

Изключително сложна система за управление на съдържание на готварски сайт. Системата позволява създаването на рецепти и подрецепти към рецептите от външни потребители и администрирането им от администратор. Задаване на времето за подготовка, готвене, сезонност. Управление на порциони. Управление на много

Прочети повече...

Уеб базиран онлайн склад / складово стопанство

Уеб базирана система за управление на складово стопанство. Включваща управление на продукти, цени, издаване на съответните документи. Управление на номенклатури, баркод четци. Системата притежава сложна йерархична структура за управление на нива на достъп на потребителите, техните групи и привилегии. Системата

Прочети повече...

Система за управление на съдържание wFrame CMS

wFrame CMS е система за управление на съдържание, разработена от екипът на We Work With You.

Прочети повече...
© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.