FixBalls

  • Fixballs game
  • Fixballs game
  • Fixballs game
  • Fixballs game
  • Fixballs game
  • Fixballs game
  • Fixballs game

Проект в развитие. Fixballs. Игра на основата на залагане на вероятности за теглене на топки от сфера. Играта може да се играе както във варианта всеки играещ срещу всички играещи, които са онлайн, така и отделни групи играчи да се отделят в отделни турнири (румове) и да играят както по между си, така и със всички останали играчи, които са онлайн. Турнирите могат да се играят/ограничат до определен период (часове или денонощия) или брой игри (10, 20, 50 и т.н. след определена златна игра), които организатора на турнира стартира и затваря.

Дизайн публична част: StudioX
Програмиране администрация: We Work With You

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.