Fakturirane.bg

 • fakturirane.bg
 • fakturirane.bg
 • fakturirane.bg
 • fakturirane.bg
 • fakturirane.bg

Fakturirane.bg e автоматизирана web-базирана система за онлайн издаване, и изпращане на електронни документи.

Видовете издавани електронни документи са:

 • Фактура
 • Проформа фактура
 • Кредитно известие
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Протокол за ВОП
 • Протокол за изменение на протокол за ВОП
 • Протокол за анулиране на документ

Документи на чужд език:

 • Invoice
 • Debit note
 • Credit note
© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.