Chapter4.bg

PR партньор в България и света

Chapter 4 Communications притежава регионална мрежа от офиси и представителства в почти всяка страна от Югоизточна, Централна и Източна Европа, която включва:

Австрия (Централа), България, Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Хърватска, Албания, Косово, Словения, Словакия, Чехия, Полша, Русия, Украйна, Молдова и Малта.

Chapter 4 има достъп до една от най-големите и конкурентни мрежи от PR агенции, Burson-Marsteller, с офиси във всяка точка на света.

Chapter 4 e също така част от Leading Advisors Group, мрежа от водещи агенции и професионалисти в сферата на връзките с обществеността, лобирането, проучването на пазара, управлението на продажбите, КСО и други релевантни ниви от бранша.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.