Gotvarnica

  • gotvarnica.com
  • gotvarnica.com
  • gotvarnica.com
  • gotvarnica.com
  • gotvarnica.com
  • gotvarnica.com
  • gotvarnica.com
  • gotvarnica.com

Gotvarnica.com – Изключително сложна система за управление на съдържание на готварски сайт. Системата позволява създаването на рецепти и подрецепти към рецептите от външни потребители и администрирането им от администратор. Задаване на времето за подготовка, готвене, сезонност. Управление на порциони. Управление на много видове мерни единици. Модул за банери. Модул управляващ продуктите към рецептите с неограничен брой съставки в тях. Модул поддържащ потребителска структура на база рангове, натрупани точки и други критерии на потребителите. Готварски речник. Системата е мултиезична и позволява през интерфейса да се превежда както потребителската част, така и административната.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.