istoria.bg

istoria.bg – История на България е онлайн библиотека, която съдържа публикации на български историци. Нашата цел е да поддържаме общодостъпен, задълбочен и надежден източник за историята на България, на който историците да публикуват своите изследвания.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.