Tasectan.bg

Тазектан® е предназначен за контрол и намаляване на симптомите, свързани с диария. Той обикновено е ефективен в рамките на 12 часа и е безопасен за употреба при бебета кърмачета, деца и възрастни.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.