Forumzasofia.net

Основна цел на проекта е изграждане на партньорство между неправителствени организации, столична община, районните администрации и СОС за подобряване на процеса на вземане на решения и повишаване на ролята на гражданския сектор в него. Специфични цели на проекта са установяване на синергия в работата на гражданския и публичния сектори и създаване на ефективен механизъм за повишаване на доверието в неправителствения сектор в столицата.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.