Unionproperty.bg

Придобиване, отдаване под наем и/или управление на бизнес /офис и търговски/ сгради.
Придобиване или изграждане на производствени бази /в т.ч. и технологично оборудване/ и отдаването им под наем.
Инвестиции във ваканционни комплекси и луксозни жилищни сгради, с цел продажба.

Уеб сайт в развитие.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.