Boss-market.com

  • boss-market.com
  • boss-market.com
  • boss-market.com
  • boss-market.com
  • boss-market.com

Boss-Market е една осъществена идея, зародила се в началото на 2013 година. Идея, която има за цел да направи още по-лесни и сигурни търговските и бизнес взаимоотношения между фирми. През същата тази година се полагат основите по изграждането на платформата и се набелязват целите, за които е предназначена, а именно: реклама, маркетинг, електронна търговия и партньорство между фирми.

В началото на 2014 година с помощта на външен екип на бял свят се появява първоначалната версия на онлайн бизнес платформата Boss-Market.com. Така се дава старта на единствената по рода си В2В (business to business) платформа с постепенно изграждаща се собствена международна мрежа.

Най-ценният ресурс на Boss-Market е човешкият фактор, поради простата причина, че успешен бизнес се постига само с правилно подбраните хора. Зад платформата стои здраво стъпил на земята екип от енергични и ентусиазирани личности, убедени, че могат да постигнат набелязаните цели.

Boss-Market е ориентиран предимно към малкия и среден бизнес, които са в основата на всяка една икономика. Ако можем да постигнем по-благоприятни условия за развиването им, то това означава, че сме постигнали целта си.

We Work With You:

  • Преработка и добавяне на основни функционалности;
  • Преработка на административен интерфейс и потребителски страници;
  • Интегриране на безкрайна йерархична структура;
  • Интегриране на мултиезичност.
© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.