NoRoadWar.com

  • noroadwar
  • noroadwar
  • noroadwar

Не на войната по пътищата. Във връзка с нестихващата „война” по пътищата, която ежедневно произвежда новини и в която всички ние и нашите деца сме неволни участници създадохме този сайт. Моля ви, нека шофираме и се движим внимателно по пътищата. Да зачитаме правото на свобода и да сме снизходителни към по-малко можещите от нас.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.