DMS bg

Единен дарителски номер (DMS) е платформа за набиране на средства в подкрепа на хора, организации и институции чрез следните механизми:
Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17 777;
Онлайн дарения с превод в лева през системата на ePay.bg – от микросметка или чрез банкова карта;
Онлайн дарения в лева с превод от банкова карта през виртуален ПОС терминал на ОББ;

Дизайн публична част: StudioX
Програмиране администрация: We Work With You

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.