Maestrodp-bg.com

  • maestro-dp

Фирмата е създадена през 2006г. с предмет на дейност металообработка. Произвежда тръбоогъващи машини ръчен и хидравличен вариант.
Производство на нестандартни машинни елементи. Ремонт, обновяване и възстановяване на машини и екипировка към тях. Изработка на детайли и възли по чертеж на клиента. Изработка на детайли от технически пластмаси.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.