Enterprise-europe-network.bg

  • enterprise-europe-network
  • enterprise-europe-network
  • enterprise-europe-network

Enterprise Europe Network е ключов инструмент в стратегията на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места. Със своите 600 членуващи организации от 50 страни, ние помагаме на малките и средни предприятия да се възползват от възможностите за бизнеса в единния пазар на ЕС.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.