Oscarclinic.com

O.S.K.A.R. Clinic. В един ден, на едно място с 95% точност на резултатите! Всяка жена има риск да има дете с хромозомен дефект. Възрастта и срокът на бременност са базата, на която се изчислява вашия основен риск. Чрез промените в ехографските и биохимичните параметри между 11-13 г.с. могат да бъдат открити 95% от фетусите с хромозомни заболявания, сърдечни и други аномалии.

Също така ще получите изчислен риск за други усложнения на бременността, като преждевременно раждане, прееклампсия и изоставане в разтежа на плода.

Дизайн публична част: StudioX
Програмиране администрация: We Work With You

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.