Podslon.org

  • Фондация “Защитено жилище ЗАЕДНО”

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” цели да помогне на млади хора, израснали без близки, които да им окажат подкрепа в трудна ситуация. С навършването на 18 години, те трябва да напуснат институциите за деца, без да имат ясна представа къде ще живеят, по какъв начин ще се издържат или как изобщо да се грижат за себе си. Малка част от тях успяват да се справят. Имената на други пълнят криминалните хроники. Много от момичетата са принудени да проституират. Някои млади жени, в опитите си да създадат свое собствено семейство, се оказват самотни майки, неспособни да дадат адекватна грижа на децата си. Съществува реална опасност те да растат в неравностойна среда или пък на свой ред да бъдат оставени в институциите…

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.