Habitat Social Business Solutions

Стремежът на Хабитат е да се осигуряват скромни жилища за социално слаби домакинства и семейства в риск с възможно най-ниски инвестиционни разходи, но в същото време осигуряващи достойни условия за живот и евтина поддръжка.Eдно перспективно направление е използването на отпадъците като суровина за производството на топлоизолационни материали.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.