Институт по въздушен транспорт

Sofia Flight Training (това е търговската марка на квалификационната дейност на фирмата) е сертифицирана и работи по обучението и тренировките на пилоти, кабинен състав, персонал по техническо обслужване, персонал по сигурността и летищни работници.

Дизайн публична част: StudioX
Програмиране администрация: We Work With You

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.