Aibi-Bulgaria.org

Подкрепа за социално и професионално включване на младежи, на които им предстои да напуснат специализираните институции при навършване на пълнолетие.

Сайтът не се поддържа вече от клиента.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.