Ap-media.org

  • ap-media
  • ap-media
  • ap-media

AP-Media са група от специалисти в областта на ПР, медийни експерти пишещи за икономика, социална политика, външна политика и спорт, и широк кръг от консултанти в областта на документалистиката и на подготовката на печатни и видеоматериали.

Сайтът не се поддържа вече от клиента.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.