Avto-gaz.net

  • avto-gaz
  • avto-gaz
  • avto-gaz

Газовите инжекционни системи от последно поколение напълно промениха представите ни за алтернативни горивни системи или така наречените „газови уредби“.
Тези съвременни системи и електроника управлявани от професионален софтуер дават възможност за фина и прецизна настройка на инжекторното време на газовите инжектори, в следствие на което се осъществява най-прецизното дозиране на цилиндрите.
Положителните резултати от това са по-ниският разход на гориво (доближавайки се максимално до бензиновия), незначителната загуба на мощност и понижаване на отделяните вредни емисии. Високото качество и обезопасеност на нашите системи Ви дава сигурност и спокойствие при шофиране в дългосрочен план.

Сайтът не се поддържа вече от клиента.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.