bulgaria2serbiacluster

Проектът „Институционална, бизнес и образователна интеграция в областта на съвременните технологии и мехатрониката” („ATM Integration”), 2007CB16IPO006-2011-2-29, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия официално започна на 22 Януари 2013.

Партньори по проекта са: Фондация „ГИС-трансфер център” (GIS-TC) от София, Клъстер по мехатроника и автоматизация (CМА) от София, Клъстер за ъвременни технологии (NICAT) от Ниш и Икономически факултет на Университета в Ниш (FEUN), който е водещ партньор.

Целите на проекта са да се насърчи трансграничното сътрудничество в областта на съвременните технологии и мехатрониката (СТМ), да се подпомогне изпълнението на дейности за развитие на съществуващия капацитет и да се съдейства за подобряване на конкурентоспособността на заинтересованите групи за съвместно участие в пазара на ЕС.

Дейностите по проекта „ATM Integration” са насочени към подобряване капацитета на заинтересованите групи чрез трансгранично сътрудничество, научноизследователска и развойна дейност, индустриални проекти и други форми на съвместно бизнес сътрудничество, както и разработване на Уеб-платформа и ангажиране на експертния съвет да продължат да предоставят информация за пазарните възможности за региона на трансграничното сътрудничество.

Проектът ще се изпълнява в продължение на периода от 22 Януари 2013 до 21 януари 2014.

За всички дейности, които се реализират в рамките на проекта ще бъдат информирани многобройните бизнес партньори и сътрудници, местните власти, представителите на научни и образователни институции, представителите на институции за подпомагане на бизнеса и в двете държави на трансграничното сътрудничество.

Сайтът не се поддържа вече от клиента.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.