Markitanov-bg.com

  • markitanov
  • markitanov
  • markitanov

„Моят талант е в това, че съм сътворявал много грешки, от които в последствие съм се учил.” Александър Маркитанов

Александър Маркитанов – човек като всички останали човеци, но и различаващ се от много от тях със стремежа си непрекъснато да изучава възможностите на душата, духа, тялото, взаимоотношенията. Ученик на училището, наречено Живот

Сайтът не се поддържа вече от клиента.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.