Tkh-transfers.com

  • tkh-transfers
  • tkh-transfers
  • tkh-transfers

Фондация „ГИС Трансфер Център” в партньорство с фондация „Агенция за икономическо развитие Костинброд” от страна на РБългария и Икономически факултет и Машинен факултет на Университета в гр.Ниш, РСърбия изпълняват проект:

2007CB16IPO006-2009-1-43 „Увеличаване на конкурентноспособността на предприятията чрез наблягане на технологичния и ноу-хау трансфер между МСП, проучвателни, индустриални и образователни институции в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и ИКТ за региона на София и Нишава”, финансиран по 2007CB16IPO006 Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Сайтът не се поддържа вече от клиента.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.