Технологичен трансфер

Технологичен трансфер – Енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и информационните и комуникационни технологии са разглеждани като приоритетни области, в които един увеличен фокус върху насърчаването на иновациите би могъл да доведе до съществени ползи както за европейската, така и за глобалната икономика в постигането на конкурентоспособност и екологична устойчивост.

Сайтът не се поддържа вече от клиента.

© 2004 - 2024 We Work With You. All Rights Reserved.